středoškolská volejbalová liga

Pravidla

Organizace

Jihočeský kraj– spolupráce Škola volejbalu z.s., Jihočeský krajský volejbalový svaz, Jihočeská univerzita, Krajská rada AŠSK ČR Jižní Čechy, Krajský úřad Jihočeského kraje, VolleyCountry s.r.o.

Praha – spolupráce AVL s.r.o., Škola volejbalu z.s.

Ostrava – spolupráce Škola volejbalu z.s., , Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, Volejbal Ostrava z.s., Volejbal Ostrava, VolleyCountry s.r.o.

Místa turnajů

Jihočeský kraj – Sportovní hala Lokomotivy České Budějovice (Třebízského 1, Č. Budějovice)
Praha – Sportovní hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137/7, Praha – Chodov
Moravskoslezský kraj – Sportovní hala Gymnázia a Obchodní akademie Orlová  (Masarykova třída 1313,  735 14 Orlová – Lutyně)

 Termíny
České Budějovice – 25. září, 4. prosinec, 26. února 2020, 22. dubna 2020
Orlová – 4. říjen, 6. prosinec, 14. únor 2020, 17. dubna 2020
Praha – 7. říjen, 2. prosinec, 10. únor 2020, 20. dubna 2020

Finálový turnaj: termín bude v květnu 2020

Formát soutěže:

 • Soutěž se v jednotlivých městech odehrává turnajovým systémem
 • V každém městě jsou odehrány čtyři základní turnaje
 • Po skončení základních turnajů následuje finálový republikový turnaj
 • Během základních turnajů se hraje systémem každý s každým
 • Hrací systém turnajů je závislý na počtu přihlášených družstev
 • Definitivní podoba hracího systému bude zveřejněna na místě v den turnaje
 • Utkání řídí rozhodčí delegování krajskými volejbalovými svazy
 • Ke každému utkání je delegován zapisovatel

Složení družstev:

 • Smíšená družstva 4 + 2 (na hřišti musí být vždy minimálně dvě studentky)
 • Každé družstvo má maximálně 14 hráčů, 1 osoba doprovod, sadu dresů stejné barvy s čísly od 1 do 18, každý hráč hraje pouze pod jedním číslem

 

Počet družstev v turnaji: maximálně 12

Podmínky účasti:

 • Středoškolské volejbalové ligy se mohou zúčastnit studenti středních škol a gymnázií
 • Členy družstva školy musí být výhradně studenti příslušné školy, kteří jsou uvedeni na přihlašovacím formuláři
 • Finálového turnaje se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří se zúčastnili minimálně 2 krajských turnajů.

Ceny: Hraje se o pohár, diplomy a věcné ceny od partnerů

Pravidla:

 • Výška sítě činí 243 cm
 • Turnaj se hraje podle platných mezinárodních pravidel volejbalu
 • Utkání se bude hrát minimálně na dva hrané sety, v závislosti na počtu družstev
 • Mezi zápasy bude 5 minutová pauza, poté rozhodčí zahájí utkání. Pokud družstvo nenastoupí do 5 minut, prohrává kontumačně.

Turnaje se hrají míči: Mikasa

Registrace:  Družstva se mohou registrovat zde, po registraci obdrží na turnaji družstva formulář pro vyplnění informací o družstvu. Každé družstvo vyplní soupisku, kde budou uvedeni všichni startující hráči(ky) a zároveň zde musí být uveden doprovod družstva

O pořadí po skončení základních turnajů rozhoduje:

1  počet získaných bodů (za každý vítězný set je udělen 1 bod)
2. při rovnosti bodů rozhoduje počet vítězství
3. když je vše rovno rozhoduje vyšší podíl bodů
4. při rovnosti všeho – vzájemné utkání
5. poslední instance – los

Dozor nad studenty: Zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu pobytu vysílající škola.

Zdravotní zabezpečení: Za zdravotní způsobilost zodpovídá doprovod družstva. Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí. K případnému ošetření v nemocnici je nezbytné mít u sebe průkaz své zdravotní pojišťovny.